Менаџерската агенција која го застапува Роберто Карлос и го понуди својот клиент на Војводина, која бара нов тренер, да ја преземе екипата, но финансиите се проблем.